Technical/tactical training

Són sessions d'entrenaments per grup, que generalment, es desenvolupen al llarg dels matins. Duren de 1 ½ a 2 hores i es treballa fonamentalment la millora de gestos tècnics (bot, passada, tir,..) i de conceptes tàctics (lectura correcta de situacions ofensives i defensives, moviments, superioritats,...) i combinacions que permetin els jugadors/es utilitzar-los en situacions reals de joc.

Es pretèn que els nois/es incorporin aquestes millores i les apliquin al joc col·lectiu com a eines bàsiques al llarg de les sessions de competicions.